Sammenhæng i MED

MED-udvalget i Voksen Pædagogiske Tilbud har taget initiativ til et MED-seminar over 2 dage med deltagelse fra alle 5 MED-udvalg/ Personalemøde med MED-status i VPT-organisationen.
På Seminarets 1. dag 9. marts formidlede MED-underviser Hanne Appelgreen viden om bl.a. grundlaget i MED-aftalen og indblik i medlemmernes roller og ansvar.

Deltagerne arbejdede afvekslende i egne MED-udvalg og i grupper sammensat på tværs om temaer; så som kommunikation ind og ud af MED-udvalgene, gode og dårlige møder, ledelsesret, medindflydelse og
medbestemmelse.

På 2. del af seminaret, der foregår 24. maj skal der arbejdes med mere konkrete aftaler for udvalgenes fremadrettede praksis og med Pejlemærkerne for 2018 – 2019.
Tak for en god dag.
Lars M og Kirsten