Tilbud til borgere med handicaps

Tilbud til borgere med psykiske vanskeligheder

Juvelhuset

Juvelhuset Herlev

Botilbud med 16 boliger til voksne borgere med psykiske vanskeligheder.

Læs mere om Juvelhuset her »

Socialpsykiatri

Socialpsykiatriske tilbud

Opsøgende tilbud, værested og bostøtte til voksne borgere med psykiske vanskeligheder.

Læs mere om Socialpsykiatri her »