Takster

 

 

Tilbuddenes ydelser gives efter Lov om Social Service (SEL)  og Lov om Almene Boliger (ABL) og takstreguleres årligt.
Tilbuddenes takster opkræves som en takst pr. døgn (365 d/å)

Takster  for 2021  er:

Botilbuddet Skovgården, botilbudslignende tilbud efter ABL § 105, stk. 2 og SEL § 85.

Døgntakst:

Takstgruppe C, Moderat støtte, Kr.1696,-
Takstgruppe D1, Svær støtte, Kr.2269,-
Takstgruppe D2, Svær støtte, Kr.3416,-

Dagtakst - Tillægstakst for kollektiv pædagogisk støtte i dagtimerne:

Takstgruppe C, Kr. 285,- pr. dag
Takstgruppe D1, Kr. 427,- pr. dag
Takstgruppe D2, Kr. 854,- pr. dag

Læs mere om ydelser og den differentiere takst i Ydelsesbeskrivelse_Skovgården_2021

 

Botilbuddet Højsletten, botilbud efter SEL § 108.

Døgntakst:

Takst, Moderat til svær støtte, Kr. 2278,-

Dagtakst - Tillægstakst for kollektiv pædagogisk støtte i dagtimerne.

Takst, Kr. 470,- pr. dag

Læs mere om ydelser og takst i Ydelsesbeskrivelse_Højsletten_2021

 

Botilbuddet Juvelhuset, botilbud efter SEL § 107/108.

Døgntakst:

Kr. 2581,-

Læs mere om ydelser og takst i Ydelsesbeskrivelse_Juvelhuset 2021

 

Herlev Kommunes Bofællesskaber, Botilbud efter ABL § 105, stk. 2 og SEL § 85

Bofællesskabs-Takst 1, kr. 571,-
(Peberhaven 29,  2. sal og Peberhaven 29, 3. sal)

Bofællesskabs-Takst 2,  Kr. 984,-
(Sønderlundvej og Tubberupvænge)

Bofællesskabs-Takst 3, kr. 1241,-
(Sennepshaven og Peberhaven 29, 1. sal)

For borgere fra andre kommuner end Herlev Kommune opkræves en takst pr. fremmøde i Værestedet Peberkværnen kr. 548,-

Læs mere om ydelser og takst i Ydelsesbeskrivelse_BOF_2021

 

Job & Aktivitetscenter Hørkær

Takster er udregnet og opkræves 365 d/år

§ 103 værksted    kr. 419,-
§ 104 dagcenter   kr. 540-
§ 104 daghjem     kr. 757,- 

I forbindelse med visitation af borgere med specielle handicaps/syndromer og behov, kan takst suppleret med individuelle støttetimer beregnes.

Læs mere om takster og ydelser i Ydelsesbeskrivelse _JAC Hørkær_2021