Takster

 

Takster 2022

Tilbuddenes ydelser gives efter Lov om Social Service (SEL)  og Lov om Almene Boliger (ABL) og takstreguleres årligt.
Tilbuddenes takster opkræves som en takst pr. døgn (365 d/å)

 

Botilbuddet Skovgården, botilbudslignende tilbud efter ABL § 105, stk. 2 og SEL § 85.

Døgntakst:

Takstgruppe C, Moderat støtte, Kr.1720,-
Takstgruppe D1, Svær støtte, Kr.2300,-
Takstgruppe D2, Svær støtte, Kr.3462,-

Dagtakst - Tillægstakst for kollektiv pædagogisk støtte i dagtimerne:

Takstgruppe C, Kr. 290,- pr. dag
Takstgruppe D1, Kr. 435,- pr. dag
Takstgruppe D2, Kr. 870,- pr. dag

Læs mere om ydelser og den differentiere takst i Ydelsesbeskrivelse_Skovgården_2022

 

Botilbuddet Højsletten, botilbud efter SEL § 108.

Døgntakst:

Takst, Moderat til svær støtte, Kr. 2312,-

Dagtakst - Tillægstakst for kollektiv pædagogisk støtte i dagtimerne.

Takst, Kr. 479,- pr. dag

Læs mere om ydelser og takst i

 

Botilbuddet Juvelhuset, botilbud efter SEL § 107/108.

Døgntakst: Kr. 2622,-

Læs mere om ydelser og takst i Ydelsesbeskrivelse Juvelhuset_2022

 

Herlev Kommunes Bofællesskaber, Botilbud efter ABL § 105, stk. 2 og SEL § 85

Bofællesskabs-Takst 1, kr. 609,-
Bofællesskabs-Takst 2,  Kr. 1007,-
Bofællesskabs-Takst 3, kr. 1286,-
For borgere fra andre kommuner end Herlev Kommune opkræves en takst pr. fremmøde i Værestedet Peberkværnen kr. 389,-

Læs mere om ydelser og takst i Ydelsesbeskrivelse_BOF_2022

 

Job & Aktivitetscenter Hørkær

Takster er udregnet og opkræves 365 d/år

§ 103 værksted    kr. 432,-
§ 104 dagcenter   kr. 557-
§ 104 daghjem     kr. 782,- 

I forbindelse med visitation af borgere med specielle handicaps/syndromer og behov, kan takst suppleret med individuelle støttetimer beregnes.

Læs mere om takster og ydelser i Ydelsesbeskrivelse _JAC Hørkær_2022