Takster

 

Takster 2023

Tilbuddenes ydelser gives efter Lov om Social Service (SEL)  og Lov om Almene Boliger (ABL) og takstreguleres årligt.
Tilbuddenes takster opkræves som en takst pr. døgn (365 d/å)

 

Botilbuddet Skovgården, botilbudslignende tilbud efter ABL § 105, stk. 2 og SEL § 85.

Døgntakst:

Takstgruppe C, Moderat støtte,   Kr.1838,-
Takstgruppe D1, Svær støtte,       Kr.2459,-
Takstgruppe D2, Svær støtte,      Kr.3702,-

Dagtakst - Tillægstakst for kollektiv pædagogisk støtte i dagtimerne:

Takstgruppe C, Kr. 298,- pr. dag
Takstgruppe D1, Kr. 448,- pr. dag
Takstgruppe D2, Kr. 895,- pr. dag

Læs mere om ydelser og den differentiere takst i Ydelsesbeskrivelse_Skovgården_2023

 

Botilbuddet Højsletten, botilbud efter SEL § 108.

Døgntakst: Kr. 2427,-

Dagtakst - Tillægstakst for kollektiv pædagogisk støtte i dagtimerne  Kr. 493,- pr. dag

Læs mere om ydelser og takst i Ydelsesbeskrivelse_Højsletten_2023

 

Botilbuddet Juvelhuset, botilbud efter SEL § 107/108.

Døgntakst: Kr. 2693,-

Læs mere om ydelser og takst i Ydelsesbeskrivelser Juvelhuset_2023

 

Herlev Kommunes Bofællesskaber, Botilbud efter ABL § 105, stk. 2 og SEL § 85

Bofællesskabs-Takst 1, kr. 668,-
Bofællesskabs-Takst 2,  Kr. 1093,-
Bofællesskabs-Takst 3, kr. 1335,-

Læs mere om ydelser og takst i Ydelsesbeskrivelse_BOF_2023

 

Job & Aktivitetscenter Hørkær

Takster er udregnet og opkræves 365 d/år

§ 103 værksted                 kr. 435,-
§ 103 værksted                 kr. 652,-
§ 104 Aktivitetstilbud     kr. 652,-
§ 104  Aktivitetstilbud    kr. 869,-
§ 104 Aktivitetstilbud     kr. 1159,-
§ 104  Aktivitetstilbud    kr. 1862,-

Læs mere om takster og ydelser i Ydelsesbeskrivelse Hørkær_2023 - kommer snarest