Ydelsesbeskrivelser

Ydelsesbeskrivelserne præsenterer tilbuddenes  ydelser på en systematisk og ensartet måde og har til formål:

  • At skabe et godt informationsgrundlag for borgere, pårørende og køberkommuner om tilbuddenes ydelser
  • At sikre et godt grundlag for løbende kvalitetssikring af indsatsen, herunder klarhed omkring grundlaget for visitation til en plads eller ydelse
  • At sikre sammenhæng mellem takst/timepris og ydelser
  • At sikre sammenhæng mellem ydelser og Herlev Kommunes kvalitetsstandarder

Skovgårdens ydelsesbeskrivelse Ydelsesbeskrivelse_Skovgården_2023

Højslettens ydelsesbeskrivelse  Ydelsesbeskrivelse_Højsletten_2023

Socialpædagogiske Tilbud - Bofællesskaber ydelsesbeskrivelse  Ydelsesbeskrivelse_BOF_2023

Juvelhusets ydelsesbeskrivelse Ydelsesbeskrivelser Juvelhuset_2023

JAC Hørkærs ydelsesbeskrivelse Ydelsesbeskrivelse _JAC Hørkær_2023