Ydelsesbeskrivelser

Ydelsesbeskrivelserne præsenterer tilbuddenes  ydelser på en systematisk og ensartet måde og har til formål:

  • At skabe et godt informationsgrundlag for borgere, pårørende og køberkommuner om tilbuddenes ydelser
  • At sikre et godt grundlag for løbende kvalitetssikring af indsatsen, herunder klarhed omkring grundlaget for visitation til en plads eller ydelse
  • At sikre sammenhæng mellem takst/timepris og ydelser
  • At sikre sammenhæng mellem ydelser og Herlev Kommunes kvalitetsstandarder

Skovgårdens ydelsesbeskrivelse  Ydelsesbeskrivelse_Skovgården_2020

Højslettens ydelsesbeskrivelse  Ydelsesbeskrivelse_Højsletten_2020

Bofællesskabernes ydelsesbeskrivelse  Ydelsesbeskrivelse_BOF_2020

Juvelhusets ydelsesbeskrivelse   Ydelsesbeskrivelse_Juvelhuset 2020

Ydelsesbeskrivelse for Hørkær er under udarbejdelse (oktober  2020)