Ydelsesbeskrivelser

Ydelsesbeskrivelserne præsenterer tilbuddenes  ydelser på en systematisk og ensartet måde og har til formål:

  • At skabe et godt informationsgrundlag for borgere, pårørende og køberkommuner om tilbuddenes ydelser
  • At sikre et godt grundlag for løbende kvalitetssikring af indsatsen, herunder klarhed omkring grundlaget for visitation til en plads eller ydelse
  • At sikre sammenhæng mellem takst/timepris og ydelser
  • At sikre sammenhæng mellem ydelser og Herlev Kommunes kvalitetsstandarder

Skovgårdens ydelsesbeskrivelse  Ydelsesbeskrivelse_Skovgården_2021

Højslettens ydelsesbeskrivelse  Ydelsesbeskrivelse_Højsletten_2021

Bofællesskabernes ydelsesbeskrivelse  Ydelsesbeskrivelse_BOF_2021

Juvelhusets ydelsesbeskrivelse   Ydelsesbeskrivelse_Juvelhuset 2021

Job & Aktivitetscenter Hørkærs ydelsesbeskrivelse Ydelsesbeskrivelse _JAC Hørkær_2021