Ledelse og administration

Voksensociale Tilbud ledes af Funktionsleder Kirsten Breinholt og ledergruppen af tilbudsledere.
Se kontaktinformationer her

I Voksensociale Tilbud løses administrative opgaver af 4 administrative medarbejdere. Disse har daglig arbejdsplads på tilbuddene
Skovgården, Højsletten, Juvelhuset og Hørkær.
En Systemadministrator (KMD-Nexus) løser tværgående opgaver i VST

Se  Organisationsdiagram VST 2023