Tilbudsportalen

Tilbudsportalen giver et overblik over tilbud til blandt andet borgere med handicaps.
Tilbudsportalen henvender sig primært til borgere, pårørende og kommunale sagsbehandlere
Tilbudspartalen er en web-portal, der kan styrke grundlaget for valg af konkrete tilbud til den enkelte borger. Det er muligt at  vælge forskellige søgekriterier, herunder geografisk placering og målgruppe.
Se Tilbudsportalen - klik her

Du kan fremsøge Herlev Kommunes tilbud:

Botilbuddet Skovgården - klik her
Botilbuddet Højsletten - klik her
Botilbuddet Juvelhuset - Klik her
Socialpædagogiske Tilbud - Bofællesskaberne - klik her
Socialpsykiatriske Tilbud - klik her
Job & Aktivitetscentret Hørkær - klik her
Rusmiddelcenter Kagshuset - Klik_her