Kvalitetsstandarder

 

 

Herlev Kommunes kvalitetsstandarder er udarbejdet for at sikre ensartethed og tydelighed i visitationen til de enkelte ydelser, som kommunen leverer inden for handicap, psykiatri og socialområdet. Kvalitetsstandarderne skal også bruges til at skabe overensstemmelse mellem et politisk fastsat serviceniveau og de konkrete afgørelser. Hermed sikres også, at borgerne i videst muligt omfang bliver behandlet ensartet og ud fra så objektive kriterier som muligt.

Kvalitetsstandarderne tager udgangspunkt i Handicapstrategiens vision og værdier. Det betyder, at tilbuddene skal være tilpasset borgerens individuelle behov, være fleksible og tage udgangspunkt i borgerens egne ressourcer og motivation.

Indsatsen skal ikke være mere omfattende end der er behov for, og borgeren skal selv tage aktiv del i hjælpen i det omfang, det er muligt. Herlev Kommune prioriterer lokale løsninger, der giver borgeren mulighed for at fastholde og udbygge sit netværk.

Kvalitetsstandard 2024 - Voksne med særlige behov