Organisering

Voksensociale Tilbud er organiseret i Herlev Kommunes Center for Sundhed og Voksne.

Centret har myndighedsopgaver i forhold til Serviceloven, Sundhedsloven samt ophold i plejeboliger,
indsatser på sundhedsområdet herunder forebyggelse, genoptræning og andre rehabiliterende opgaver.
I Centret løses også kompenserende opgaver i forhold til borgere med varigt funktionstab, herunder hjælpemidler og
ældre- og handicapvenlige boliger samt drift og udvikling af plejeboligtilbud.
Centret har endvidere til opgave at drive og levere tilbud til særligt udsatte borgere inden for områderne sindslidelse, misbrug og handicap.

Center for Sundhed og Voksne ledes af  en Centerchef og 4 Funktionsledere med støtte fra konsulenter.