Brugerindflydelse

Borgernes meninger og mulighed for indflydelse er vigtig og i fokus i Voksensociale Tilbud
- dette gælder både i borgernes individuelle forhold og i fællesskabet.
Borgernes forudsætninger og ressourcer er meget individuelle,  og sammen med medarbejderne deltager de i snakke, aktiviteter og læring, der omhandler indflydelse og medbestemmelse.
Borgernes indflydelse er afhængig af medarbejdernes kompetence til at lytte aktivt til deres udtryk, valg og fravalg.

Læs mere om tilbuddenes forskellige praksisser, metoder og erfaringer med arbejdet med brugerindflydelse på tilbuddenes sider.

Læs også om Brugerundersøgelsen, der på handicapområdet er gennemført i 2016 her 

Herlev Kommunes Handicappolitik kan læses her https://www.herlev.dk/sites/default/files/handicappolitik.pdf