Tilbuddene

 

Voksensociale Tilbud består af følgende tilbud:

Et døgndækket botilbud; Skovgården oprettet jf. Lov om almene boliger § 105 stk. 2, og med tilknyttet socialpædagogisk støtte jf. SEL § 85 for 24 borgere

Et døgndækket botilbud; Højsletten jf. SEL. § 108 til 24 borgere

Et døgndækket botilbud; Juvelhuset jf. SEL. § 107/108 til 16 borgere

Socialpædagogiske Tilbud
Seks Bofællesskaber, oprettet jf. Lov om almene boliger § 105 stk. 2, med tilknyttet socialpædagogisk støtte i dag- og tidlige aftentimer med i alt 24 pladser. Der er til bofællesskaberne tilknyttet et Værested jf. SEL. § 104, hvor der tilbydes aktivitets- og samværstilbud. Der er yderligere tilknyttet en Udegående funktion, der yder individuelt udmålt socialpædagogisk støtte jf. SEL. § 85 til ca. 30 personer i selvstændige boliger

Socialpsykiatriske Tilbud
Bostøtte 
jf. SEL. § 85 og værested  jf. SEL. § 104 til ca. 50 personer i selvstændige boliger  samt krisetelefon og opsøgende team i boligområderne i Herlev Kommune.

Den Åbne Dør
Forebyggende rådgivnings- og støtte-tilbud, åbningstid onsdag kl 9.30 - 11.30 samt torsdag kl. 15.30 - 17.30, Herlev Hovedgade 153A
Læs mere her  https://herlev.dk/borger/sundhed-og-voksne/raadgivning-voksne-den-aabne-doer

Et Job- og Aktivitetscenter; Hørkær jf. SEL. §§ 103 og 104, hvor der i dagtimerne, på hverdage, gives beskyttet beskæftigelses- og aktivitets og samværs-tilbud til 105 borger.

Rusmiddelcenter Kagshuset, jf SEL. §101, misbrugsbehandling til ca. 100 borgere

For at læse mere  - klik på tilbuddene herunder:

Kagshusets egen hjemmeside er under opbygning. Læs mere om tilbuddene på Herlev Kommunes hjemmeside - klik her