Presseklip

Aktiviteter og nyheder i Voksensociale Tilbud formidles nogle gange i pressen.

Læs mere om Brugerundersøgelsen i efteråret 2016 her

Læs artiklen fra november 2018  fra tidsskriftet Social Udvikling om Pædagogiske laboratorier her  Vi sætter fokus på kerneopgaven og faglig kvalitet