Brugerundersøgelse

Der er i 2016 gennemført en brugerundersøgelse på Voksen Pædagogiske Tilbud.

Undersøgelsens formål har været at tilbyde borgere med udviklingshæmning i Herlev Kommune, samme muligheder som øvrige borgere, for at udtrykke holdninger, forventninger og ønsker til kommunens serviceniveau – samt synliggøre borgernes muligheder og udfordringer i at give deres meninger til kende.

Det har også været et formål at styrke borgeres og medarbejderes netværk, kendskab og samarbejde på tværs af tilbuddene.

Endeligt er undersøgelsens resultater også afsæt for at igangsætte aktiviteter og kompetenceudvikling for borgere og medarbejdere.

 

Undersøgelsens form

Undersøgelsen har været praksisrettet med måling af brugertilfredshed med konkrete udvalgte og gennemførte aktiviteter:

  1. Individuelle aktiviteter med henblik på personlig støtte/udvikling
  2. Sociale fælles aktiviteter
  3. Aktivitet med sigte på brugerindflydelse

Borgerne har tilkendegivet deres tilfredshed ved hjælp af et fælles og genkendeligt redskab; en stemmekasse og smileys i røde, gule og grønne farver (kvantitative resultater).

Yderligere har de pædagogiske medarbejdere, der har gennemført aktiviteterne med borgerne, udfyldt refleksionsskemaer, der ligger til grund for de kvalitative resultater.

 Undersøgelsens pålidelighed er høj, da der er foretaget næsten 500 målinger med deltagelse af tæt på alle borgere (160), der modtager tilbud i VPT.

Undersøgelsens gyldighed er høj i forhold til de konkrete aktiviteter, der er målt på. Resultaterne kan dog ikke direkte tages som udtryk for, om tilfredshed med tilbuddene generelt er tilsvarende høj.

 Brugerundersøgelsens proces og metoder anskues i en humanistisk forståelsesramme. F.eks. tillægges deltagernes relationer indbyrdes og med medarbejderne afgørende betydning. Ligeledes tillægges andre kontekstuelle (omgivende) faktorer så som borgerens aktuelle psykiske balance, medarbejderens tolkning af borgerens kommunikation m.v. stor betydning. Faktorer, der altid er centrale i pædagogisk arbejde.

 

Undersøgelsens resultater – 2 slags

Kvantitative resultater

Det fremgår af resultaterne, at der er overvejende tilfredshed (næsten 75 %) med de tilbud og aktiviteter, der er blevet målt på. De resterende tilkendegivelser (ikke tilfredse) er en blanding af:

 

  • ikke at stemme (blank) 10 %
  • hverken/eller (gul) 9,0 %
  • utilfreds (rød) 6,2 %

Kvalitative resultater

De pædagogiske refleksioner, som er gjort undervejs og opsamlet efterfølgende peger på tre gennemgående centrale temaer:

  • Fagkritisk tilgang til brug af metoder
  • Faglige perspektiver i indbyrdes relationer
  • Faglige perspektiver i indbyrdes kommunikation

 

Der er fundet forskelle og ligheder i resultaterne, som ikke kan sammenholdes eller knyttes til den enkeltes borgers funktionsniveau.

De samlede resultater peger på en række udfordringer, der bekræfter, at det ikke er lige til, at spørge borgere med udviklingshæmning om deres tilfredshed med tilbud og aktiviteter.

Undersøgelsens anvendte metode fremmer og indfanger faglig refleksion og tavs viden.

Resultaterne peger på, at det er nyttigt og udviklende, kontinuerligt at arbejde med faglig refleksion og forfinelse af praksis og pædagogiske metoder.