Faglig dokumentation

I Voksensociale Tilbud  arbejde medarbejderne  sammen med borgerens sagsbehandler  om borgernes visiterede ydelser og indsatser.
Som fælles arbejdsredskab anvendes Voksenudredningsmetoden (VUM).
En afdækning af støttebehov samt borgerens ønsker og behov, danner grundlag for indsatsen.

 

Indsatsplan  og bestilling

På tilbuddene arbejdes ud fra  Bestillinger og indsatsmål, som borgerens sagsbehandler fremsender. Dette er for at sikre sammenhæng i den indsats borgeren ydes.

Der er fokus på vedligeholdelse og udvikling af borgerens ressourcer og kompetencer i forhold til VUM-temaerne:

  • Praktiske opgaver i hjemmet
  • Egenomsorg
  • Socialt liv
  • Sundhed
  • Kommunikation
  • Mobilitet
  • Samfundsliv

Medarbejderne opstiller ud fra indsatsens formål og Indsatsmål, tidsbegrænsede delmål og konkrete handlinger. Borgerne inddrages i videst muligt omfang i valg af delmål og handlinger.
Borgerens udviklingsskridt/ vedligeholdelse eller evt. tab af kompetencer  dokumenteres løbende og der skrives en status til borgerens rådgiver.

Borgerens rådgiver deltager  i borgernes handleplansmøde/statusmøder  - typisk hvert 2. år.

Ambulant behandling i Rusmiddelcenter Kagshuset skal ikke visiteres. Tilbuddet kan kontaktes direkte på telefon 44526340.