Tilsyn

Der føres tilsyn på tilbuddene efter gældende regler.

Formålet med tilsyn er at sikre og udvikle kvaliteten i tilbuddene. Tilsynsbesøg bruges også som et værktøj til at skabe opmærksomhed på eventuelle udfordringer, sådan at de kan håndteres i tide.

Botilbuddene Skovgården, Højsletten og Juvelhuset  er underlagt årlige fagligt tilsyn fra Socialtilsynet i Region Hovedstaden og Risikobaseret Sundhedsfagligt tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed.
Herudover fører lokale Brandmyndigheder samt Levnedsmiddelkontrollen og Arbejdstilsynet tilsyn ad hoc.

Bofællesskaberne under Socialpædagogiske Tilbud er underlagt fagligt tilsyn fra Socialtilsynet i Region Hovedstaden.
Herudover fører  lokale Brandmyndigheder og Arbejdstilsynet tilsynsbesøg ad hoc.

Job & Aktivitetscenter Hørkær og Socialpsykiatrisk Værested er underlagt fagligt tilsyn fra Herlev Kommune. Fra 2018 og fremad gennemføres dette af Socialtilsynet i Region Hovedstaden.
Herudover fører lokale Brandmyndigheder samt Levnedsmiddelkontrollen og Arbejdstilsynet tilsynsbesøg ad hoc.

Rusmiddelcenter Kagshuset er underlagt  fagligt tilsyn fra Socialtilsynet i Region Hovedstaden og Risikobaseret Sundhedsfagligt tilsyn fra Styrelsen for patientsikkerhed.
Herudover fører  lokale Brandmyndigheder og Arbejdstilsynet tilsynsbesøg ad hoc.

På tilbuddenes hjemmesider er linket til Tilbudsportalen, hvor vurdering af det seneste faglige tilsynsbesøg findes.