Aktiviteter og projekter

Læs på tilbuddenes sider om de mange aktiviteter, der foregår.

I Voksen Pædagogiske Tilbud laves også aktiviteter og projekter på tværs af tilbuddene. Læs f.eks. om brugerundersøgelsen, der blev gennemført i efteråret 2016 og om Kulturklubben.