Pædagogisk Laboratorium

 

Hvad laver man der?

En medarbejder  fortæller her om de pædagogiske Laboratorier med temaet Metode og udviklingsarbejde.
Efter Brugerundersøgelsen er igangsat kompetenceudvikling med pædagogisk refleksion som omdrejningspunkt.

Underviser Helle Lund Stokholm fra Professionshøjskolen Absalon, stiller i sit indledende oplæg skarpt på sammenhænge og forskelle i teorier og metoder. Dette eksemplificeret ved inddragelse af deltagernes beretninger om egen praksis og anvendt teori og metode.

Teori

Teorier kan sige noget om sammenhænge og kendsgerninger ud fra et generelt perspektiv, samt definere begreber der kan skabe et fælles fagsprog.

Teorier har betydning for, hvordan problemer opleves og forstås, samt for tilrettelæggelse af praksis til støtte af menneskers udvikling.

Teorier er ikke enkle og langtidsholdbare – men i praksis ofte flere og sammensatte.

Det er vigtigt at have fælles referencerammer i de faglige drøftelser i dagligdagen. Det er vigtigt at tale med kolleger om hvilke teorier, der refereres til, og om der evt. er for mange forskellige teorier i spil – og en skarpere prioritering skaber faglig tydelighed.
Der er et stigende samfundsmæssigt krav om at kunne argumentere for valg af metoder i pædagogisk praksis. Bl.a. et stadig stigende krav om dokumentation gør, at det er vigtigt at kunne henvise til valg af metoder ud fra forskellige teorier. Hertil kommer en forventning om at metodernes effekt kan dokumenteres videnskabeligt, - og, ikke at forglemme – fokus på ”hvad får man for pengene”.

Metoder

Metoder opstår oftest i den pædagogiske praksis i hverdagen og at arbejde efter en metode betyder ikke, at der kun kan være tale om brug af en metode.

Fokus på metoderne giver mulighed for refleksion og udvikling, men det kræver også faglig og professionel dømmekraft – hvornår bruger man en metode og evt. hvilke elementer af en metode?
Det er vigtigt ikke bare at gøre som man plejer, men reflektere over ”hvorfor og hvordan” og drøfte med kolleger og tværfagligt.
Dette vil gøre det fagligt muligt, at begrunde handlinger overfor f.eks. pårørende, bedre lave beskrivelser i handleplaner og evalueringer til at samarbejdspartnere.

Den narrative tilgang

Helle Lund Stokholm præsenterede den narrative teoretiske forståelse – og deltagerne reflekterede og eksemplificerede fra egen praksis - hvordan  sproget og fortællinger kan blive til "sandheder".

Tak til de fagligt reflekterede deltagere for engagement og de mange praksisfortællinger og refleksioner.
Der er gennemført laboratorier med 2 forskellige temaer - ud over det nævnte beskrevne tema Metode og udviklingsarbejde  -  også temaet kommunikation og relationer.