Pårørende/netværks-samarbejde

Der er i tilbuddene - som udgangspunkt - et tæt samarbejde med borgernes pårørende. Det er i fælles interesse, at samarbejdet om borgernes trivsel er bedst mulig.
Borgerne har alle en eller flere kontaktpersoner  blandt medarbejderne, der bl.a. støtter borgeren i at holde kontakt til sine pårørende og samarbejder med disse.

Pårørenderåd
Tilbuddene har  bruger/pårørende-råd, pårørenderåd eller andre fora,  hvor pårørende eller netværks-repræsentanter mødes med repræsentanter for ledelse  og medarbejdere  nogle gange om året.
I disse fora gives gensidig informationer og der drøftes relevante temaer - dog af generel karakter.

Læs mere på tilbuddenes hjemmesider om de enkelte råds arbejde.

Pårørendepolitik
Herlev Kommunes pårørendepolitik er udarbejdet for at skabe en fælles ramme for inddragelsen af pårørende, med respekt for den enkelte borgers ret til selvbestemmelse.

Herlev Kommunes Pårørendepolitik omfatter samarbejde med pårørende på alle områder, hvor inddragelse og samarbejde kan være til glæde og gavn for borgeren, dennes pårørende og kommunens ansatte. Pårørendepolitikken henvender sig derfor både til borgere, pårørende, medarbejdere og ledere i Herlev Kommune.

Du kan læse den fulde udgave af politikken her

Pårørendepolitik 2020-2024