Ydelser

Herlev Kommunes Voksensociale Tilbud  tilbyder en bred vifte af ydelser.
Formålet med alle vores ydelser er,  at levere en kvalificeret og individuel målrettet indsats til borgeren.
Socialpædagogisk støtte og omsorg ydes med udgangspunkt i borgerens selvbestemmelsesret og støtter borgeren i at opnå selvstændige færdigheder til hverdagens  gøremål og aktiviteter.
Medarbejderne arbejder respektfuldt og har stor opmærksomhed på borgernes ønsker  og individualitet,  ligesom medarbejderne er opmærksomme på, at de arbejder som gæster i borgernes hjem.
Støtte og aktiviteter tænkes ind i en helhedsløsning, hvor der fokuseres på den enkelte borgers  ressourcer og behov. De daglige gøremål og aktiviteter sker med udgangspunkt i den enkelte beboers behov og ønsker.

Indsatsen med den enkelte borger tager afsæt i den bestilling, som borgerens kommunale rådgiver med jævne mellemrum formulerer og fremsender til tilbuddet. I den daglige praksis samarbejder borgere og medarbejdere om borgernes behov og ønsker gennem opstilling af delmål og konkrete handlinger.

Mere information
Læs også om kvalitetsstandarder og ydelsesbeskrivelser under fanen Visitation

Kvalitetsstandard 2022 Voksne med særlige behov godkendt

https://vst-herlev.dk/ydelsesbeskrivelser/