Visitation

Nogle af  tilbuddene i Voksensociale  Tilbud modtager borgere både fra Herlev kommune og andre kommuner.

Som borger og pårørende er I altid velkomne til at kontakte tilbuddene for et besøg før en evt. visitationsprocedure sættes i gang. Kontakt

Borgere der bor i Herlev Kommune og ønsker visitation til et tilbud skal henvende sig til Herlev Kommunes Voksen rådgivning og visitation på telefon 44528652
eller på mail handicap-og-psykiatri@herlev.dk

 

Vedr. borgere fra andre kommuner, der ønsker at blive visiteret til:

Botilbuddene Skovgården og  Højsletten; henvendelse sker  til  egen kommunale sagsbehandler, der efterfølgende vil kontakte Botilbudsleder Line Ravn Jensen, Voksensociale Tilbud, sikker mail: vst@herlev.dk.  Line Ravn Jensen kan også kontaktes på tlf. 24945754

Botilbud Juvelhuset, henvendelse sker  til  egen kommunale sagsbehandler, der efterfølgende vil kontakte Tilbudsleder Jeanett Kuldborg,  Voksensociale Tilbud, sikker mail: vst@herlev.dk.  Jeanett Kuldborg kan også kontaktes på tlf. 44527173

Oplysninger om borgerens handicap, fysiske og psykiske funktionsniveau eller psykiske vanskeligheder sendes til relevante og/eller ansøgte tilbud, hvor lederen vurderer,  om borgeren er omfattet af målgruppen, vil være velplaceret  og om de efterspurgte ydelser kan tilbydes.

Herlev Kommunes Voksensociale Tilbud træffer afgørelse og sender svar til handlekommunen. Såvel borger, pårørende som sagsbehandlere er altid velkomne til at kontakte botilbuddets leder med spørgsmål eller for at aftale et besøg på botilbuddet.

Herlev Kommunes Bofællesskaber/Socialpædagogiske Tilbud, henvendelse sker til  egen kommunale sagsbehandler, der kan kontakte Tilbudsleder Lars Holbøll på tlf. 44 52 63 75, der kan oplyse om evt.  ledige pladser  i Bofællesskaberne.

Bostøtte og værested i Socialpsykiatriske Tilbud; henvendelse sker til  egen kommunale sagsbehandler

Job & Aktivitetscenter Hørkær; henvendelse sker til egen kommunal sagsbehandler, der sender forespørgsel og siden bestilling og betalingstilsagn til Job & Aktivitetscenter Hørkær med relevante oplysninger og bilag. sikker mail vst@herlev.dk.

Ved ønske om Rusmiddelbehandling kan Kagshuset kontaktes på tlf. 44526340.

Læs mere om tilbuddet på Tilbudsportalen www.tilbudsportalen.dk