Visitation

Nogle af  tilbuddene i Voksensociale  Tilbud modtager borgere både fra Herlev kommune og andre kommuner.

Som borger og pårørende er I altid velkomne til at kontakte tilbuddene for et besøg før en evt. visitationsprocedure sættes i gang. Kontakt

Borgere der bor i Herlev Kommune og ønsker visitation til et tilbud skal henvende sig til Herlev Kommunes Voksen rådgivning og visitation på telefon 44528652
eller på mail handicap-ogpsykiatri@herlev.dk

 

Borgere fra andre kommuner, der ønsker at blive visiteret til:

Botilbuddene Skovgården, Højsletten, eller Juvelhuset,  skal henvende sig  til  egen kommunale sagsbehandler, der efterfølgende vil kontakte Funktionsleder Kirsten Breinholt, Voksensociale Tilbud, Ametystvej 24A, 2730 Herlev eller på sikker mail: vst@herlev.dk.  Funktionsleder Kirsten Breinholt kan kontaktes på tlf. 44 52 60 80

Der laves indledende en vurdering af, om borgeren opfylder kriterier for botilbud i Herlev Kommune. Oplysninger om borgerens handicap, fysiske og psykiske funktionsniveau eller psykiske vanskeligheder sendes herefter til relevante og/eller ansøgte tilbud, hvor lederen vurderer om borgeren er omfattet af målgruppen, vil være velplaceret  og om de efterspurgte ydelser kan tilbydes.

Herlev Kommunes Voksensociale Tilbud træffer afgørelse og sender svar til handlekommunen. Såvel borger, pårørende som sagsbehandlere er altid velkomne til at kontakte botilbuddets leder med spørgsmål eller for at aftale et besøg på botilbuddet.

Herlev Kommunes Bofællesskaber/Socialpædagogiske Tilbud, skal henvende sig  til  egen kommunale sagsbehandler, der kan kontakte Tilbudsleder Lars Holbøll på tlf. 44 52 63 75, der kan oplyse om evt.  ledige pladser  i Bofællesskaberne.

Bostøtte og værested i Socialpsykiatriske Tilbud skal henvende sig  til  egen kommunale sagsbehandler

Job & Aktivitetscenter Hørkær, skal henvende sig til egen kommunal sagsbehandler, der sender forespørgsel og siden bestilling og betalingstilsagn til Job & Aktivitetscenter Hørkær med relevante oplysninger og bilag.

Job & Aktivitetscenter Hørkær
Hørkær 4
2730 Herlev
E-mail: hoerkaer@herlev.dk

Hvis oplysningerne anses for utilstrækkeligt kan sagsbehandleren blive anmodet om yderligere oplysninger. Det oplyses i svaret på ansøgningen, om ansøgeren afvises (ikke indenfor målgruppen m.m.), om der aktuelt er ledige pladser – og om ansøgeren kan tilbydes plads eller om ansøgeren noteres på en liste som interesseret i et tilbud.

 

Ved ønske om rusmiddelbehandling kan Kagshuset kontaktes på tlf. 44526340.

 

 

Læs mere om tilbuddet på Tilbudsportalen www.tilbudsportalen.dk