Udviklingsproces i Juvelhuset

Juvelhuset har i efteråret 2023 igangsat en proces med fokus på videreudvikling af botilbuddet. Udviklingen sker i samspil mellem personale og beboere – med vil også have fokus på at udvikle tilbud til nye målgrupper med behov for korterevarende forløb til botræning eller afklaring på vej til egen bolig.

Juvelhuset  har været heldige at få støtte fra Social- og Boligstyrelsen til et kompetenceforløb for alle medarbejdere. Målet er at vi styrker dialog med borgerne med afsæt i deres håb, ønsker og drømme og skaber en fælles forståelse hos alle medarbejdere af, hvad det vil sige at arbejde recovery-orienteret sammen med borgerne. Forløbet omfatter seks kursusdage med eksterne undervisere og prøvehandlinger samme med borgerne. Vi glæder os allerede til at komme i gang!