Ændring af takster 2024

Kære køber-kommuner

Herlev Kommune har været nødt til at justere i taksternefor 2024 for Botilbud Skovgården og Job & Aktivitetscenter Hørkær.
Ændringen medfører lavere takster for de nævnte botilbud. Takstændringen er med tilbagevirkende kraft fra 1.1.2024.

Ændringen skyldes en fejlfortolkning vedrørende udviklingen i udgifter pr. dag (mål for aftale om takstudvikling).

Samlet overholder Herlev Kommune ikke KKR-Rammeaftalen, som dog alene tilskrives Botilbud Juvelhuset. Fra 2024 er lavet en ny takstmodel med differentierede takster og ændrede boforhold, hvorfor botilbuddets takst stiger mere end aftalens ramme.
Stigningen er dog – med ovenstående begrundelse – inden for rammen jf KKR-Rammeaftalen.

For de resterende tilbud underlagt KKR-Rammeaftale medfører justeringen i taksterne, at – samlet set – overholder disse – de mellemkommunale aftaler.
 
Det er nødvendigt for Botilbud Skovgården og Job & Aktivitetscenter Hørkær, at kreditere de allerede fremsendte og betalte fakturaer – og genopkræve de korrekte takster med virkning fra 1.1.2024.

Herlev Kommune beklager meget forløbet og de gener, det har medført i kommunerne.

Hvis I har spørgsmål til denne henvendelse, er I velkomne til at kontakte os.