Uddannelse i pædagogisk dokumentation

Medarbejdere og ledere i Voksen Pædagogiske Tilbud efteruddannes i pædagogisk dokumentation herover efteråret og vinteren.
I samarbejde med firmaet “KommunikerBedre.dk” udvikles fælles færdigheder og metoder til at skrive pædagogiske notater og indsatsmål.
Undervisningen er praksisrettet og egne notater indgår i undervisningen ligesom feedback gives senere i processen.

De tilegnede kompetencer skal fra november måned bruges i det nye dokumentationssystem NEXUS, som Voksen Pædagogiske Tilbud er ved at implementere.
Dette kan du snart læse mere om her på hjemmesiden.