Pårørendemøde om sorg og sorgreaktioner – i relation til borgere med udviklingshæmning

Vi håber at se mange pårørende til et spændende oplæg om sorg.
Oplægsholder er præst Line Rudbeck, der som tidligere præst i Landsbyen Sølund har skrevet en bog om emnet.
Tilmelding sker til bo- og dag-tilbuddene senest 13. januar 2020