Nyt om tilbud og ydelser ifm Corona-forebyggelse

Vigtig information vedr. Corona-relateret genåbning af tilbuddene – Nyt 10.5.2020

Som informeret fra regeringen i starten af maj 2020 arbejdes der i retning af gradvis åbning af samfundet.
Dette betyder, at der også arbejdes i retning af, at det sociale område – herunder bo- og dagtilbud m.v. gradvist vender tilbage til normale tilstande.
Der lægges – fra regeringens side – vægt på, at dette iværksættes ud fra sundhedsfaglige retningslinjer, med respekt for socialfaglige hensyn, lokale forhold
og med respekt for og fokus på
trygheden hos såvel borgere som de ansatte.

Der vil derfor i den kommende tid være en gradvis åbning/udvikling i tilbud og ydelser – for de enkelte tilbud.
Vi vil orientere jer løbende på tilbuddenes hjemmesider – og på handicapbotilbuddene fortsat med informationsbreve til pårørende.