Vi har skiftet navn – og er blevet flere

Vi har skiftet navn til Voksensociale Tilbud – og består nu af tilbud til voksne borgere med handicaps, psykiske vanskeligheder og/eller behov for rusmiddelbehandling.
Hjemmesiden er opdateret med informationer om de nye tilbud.