Besøg på botilbuddene

Der er igen mulighed for besøg på botilbuddene
I takt med at samfundet gradvist genåbner, er det nu i Sundheds- og Indenrigsministeriet besluttet at lempe de restriktioner, der har været i forhold til besøg på botilbuddene.
De tidligere udmeldte restriktioner bortfalder derfor pr. 24.6.2020 – og erstattes af lokale besøgspraksisser.
Der er udsendt information til pårørende herom..
Det er rigtig dejligt, at samvær inde og ude igen er muligt – og vi ser frem til et fortsat godt samarbejde om besøg.