Bofællesskaberne – nu med nyt navn –

Pr. 1. oktober 2022 skifter Herlev kommunes Bofællesskaber og Værested navn.
Der er gennem de seneste år kommet nye tilbud og indsatser til i organisationen.
Det fremtidige navn vil derfor være “Socialpædagogiske Tilbud“, som i lighed med “Socialpsykiatriske Tilbud” signalerer en vifte af tilbud. Tilbuddets bruger- og pårørenderåd har været inddraget i forhold til ændringen af tilbuddet navn.
Navnet vil snarest muligt blive rettet til på hjemmesiderne.