Velkommen til Den Åbne Dør

Velkommen til Den Åbne Dør – Nyt tilbud i Center for Sundhed og Voksne

Baggrunden for etablering af et nyt åbent tilbud er ønsket om at kunne tilbyde en mere forebyggende rådgivning og indsats til kommunens borgere over 18 år.

Formålet med tilbuddet “Den åbne dør” er at tilbyde en åben rådgivning, hvor borgeren kan gå direkte ind fra gaden og få hurtig adgang til afklarende rådgivning og hjælp. “Den åbne dør” kan tilbyde rådgivning og samtaler samt ved behov også korterevarende forløb og indsatser. I tilbuddet tilbydes borgeren en tværfaglig rådgivning og dermed også en mere helhedsorienteret indsats og afklaring. Tilbuddet skal således bidrage til, at borgeren får en hurtigere og mere målrettet hjælp, der forebygger at borgerens funktionsniveau eller problemer forværres.

Tilbud blev officielt åbnet 22. september 2022

Tilbuddet er placeret  på Herlev Hovedgade 153 og er åbent for personlig henvendelse onsdage  kl. 9.30 – 11.30 og torsdage kl. 15.30 – 17.30
samt for henvendelse på mail: aabendor@herlev.dk og på telefon: 21268617

Velkommen