Voksensociale Tilbud er nu en del af Care-net

Velfærdsteknologi er en af indsatsområderne, som Voksensociale Tilbud vil arbejde med i de kommende år.
Tilbuddene har lidt forskellige planer.

Et medlemskab af Care-net kan inspirere og støtte udviklingen fremad

læs velkomst-artiklen og VST her